Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH RENDAH IBN KHALDUN
[ No. Pendaftaran : 091/1 JAIS ]
Lot 4012, Lorong Haji Said, Batu 7, Jalan Kebun,
42450 Klang, Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA. Telefax: 603-3216903
email:srikhaldun@hotmail.com
 
 
Halaman WEB ini adalah sumbangan daripada ABM Desktop Publication